Osmanlı Piştov ve pirinç barutluk

1800'ler üretimi, 50cm, tetik çalışır durumda,kolleksiyonluk