İran saf ipek halı

2 m2 1 düğümde 40 ip vardır.(40 Line)