Cloisenne dev boy vazo

Ahşap kaide üzerinde 46 cm.