SOLD

Ümmet KARACA

Tuval üzerine yağlı boya, "Karadeniz kıyıları" çerçeveli, imzalı, resim ölçü 30x40 cm.