Haydar EKiNEK

Tuval üzerine yağlı boya 70x90 cm. Çerçeveli.